STABIJ POPULATIE - Duchesse de Hedwige

DUCHESSE DE HEDWIGE
DUCHESSE DE HEDWIGE
Ga naar de inhoud
DNA UITSLAGEN
Wat is een Embark test:
een DNA test via swab methode,
zie hiernaast.
Deze test op 210 erfelijke aandoeningen, vachtkleur, andere vachteigenschappen, andere lichaamskenmerken, lichaamsgrootte , prestaties en Genetische diversiteit .
Voor o.a. het algemene onderzoek van de Stabij populatie wereldwijd.
Genetica/ studie 2018
zie Embark test, Stabij populatie.
Voorlopige uitslagen geteste Friese
Stabijhounen via Embark test  2018: 100 stabijtjes.
inteelt Stabijhoun

Tegenwoordig zijn de meeste stamboeken gesloten, dus er komt geen nieuw materiaal in het ras. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van de genenpool die we al hebben, die afkomstig is van de oorspronkelijke vijf grondleggende honden in ons geval. Dus alle stamhoofden die vandaag nog leven (dat weten we) zijn afstammelingen van deze 5 honden!

*Hoe helpt Genotype?

Genotype kan de kwaliteit van het volgende nest helpen verbeteren, maar het verminderen van de incidentie van genetische afwijkingen in een ras vereist passend genetisch beheer van de gehele populatie. Dit vereist fokstrategieën die de snelheid van inteelt en verlies van genetische diversiteit zullen beperken. Als fokkers het grotere plaatje niet in de gaten houden, kunnen fokkers door deze tests zelfs nog selectiever zijn in hun fokkeuzes, met nadelige gevolgen op de lange termijn.

Genetisch management op genetisch niveau is essentieel om de gezondheid van de genenpool op de lange termijn te behouden. Door samen te werken, kunnen we het ras gezonder maken en door de stamboeken te openen ...
De ziekte van von Willebrand (VWD) is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte is al lang een bekend genetisch probleem in ons ras en toch. . . Het is niet iets dat we in ons selectieproces bekijken. Waarom? Hoewel het veel voorkomt in het ras, is het zelden van klinisch belang geweest en we kunnen het ons niet veroorloven elke "aangedane" hond of "dragers" op te geven. Toch is het iets waar we ons van bewust moeten zijn als we verdergaan in het geval het meer klinisch wordt.

19,2% duidelijk
55,0 % carrier
25,8 % homozygoteMet deze percentages in de populaties is de balans van het gemuteerde allel tot het normale allel ongeveer 50/50.


*Behoud de diversiteit van vader en moederlijn

Een vaak over het hoofd gezien maar eenvoudig concept is ervoor te zorgen dat er een balans en continuïteit is in de mitochondriale DNA-diversiteit en de diversiteit van het Y-Haplotype.
Net als bij het behoud van de individuele diversiteit, moeten we ernaar streven de Mitochondriale en Y Haplotypes divers en sterk te houden! In het ideale geval zou elk van de haplotypes ongeveer gelijke aandelen in de populatie zijn.

* Doelgerichte Linebreeding?

STEL ons voor dat elk van onze landen een afzonderlijke populatie is die net iets anders wordt gefokt dan elk van de andere landen. Hoewel onze oprichters allemaal dezelfde lijnen hebben, hebben we er elk op een andere manier "gefokt" in het deel van de cirkels dat niet met elkaar overlapt. Dit creëert een uniek materiaal dat we later zouden kunnen gebruiken om wat nieuwe diversiteit in te blazen.
Of dat genoeg zal zijn om het ras te redden, moet nog gezien worden.
EMBARK DNA-ANALYSE
Tot op heden zijn ~ 160 Stabys wereldwijd getest.
Voorlopige resultaten bij de eerste honden hebben laten zien hoeveel we van DNA-analyse kunnen leren.

Waarom EMBARK?
De eigenaars kunnen de onbewerkte gegevens downloaden en openen, deze gegevens kunnen vervolgens worden gedeeld met genetici, wetenschappers en rasorganisaties.

Terug naar de inhoud